Montessori lastentalo ry

Yhdistys

Montessori-lastentalo r.y. on aatteellinen yhdistys, jonka toimintaa säätelevät/ohjaavat yhdistyslaki ja kirjanpitolaki

Yhdistyksen hallituksen kokoukset on suunniteltu pidettäväksi 10.4., 8.5., 12.6., 14.8., 11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12.2019 sekä 8.1. ja 12.2.2020

Yhdistyksen seuraava vuosikokous on alustavasti kaavailtu pidettäväksi 11.3.2020.